ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ) Δημήτριος Χαλάστρας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΘ Ανθστής (ΥΓ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Ιντζέλης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανθλγός (ΥΓ) Απόστολος Μαρκοστάμος
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΜΘ Αλχίας (ΠΖ) Ελένη Καρτσώνη
ΤΑΜΙΑΣ: Υπλγός (ΑΠΖ) Νικόλαος Συμεωνίδης
ΜΕΛΟΣ: ΕΜΘ Ανθστής (ΕΜ-ΕΥ) Μάριος Τοπαλίδης
ΜΕΛΟΣ: Επισμηνίας Θεόδωρος Δαληδάνος

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπλγός (ΠΖ) Βασίλειος Τσώλης

ΜΕΛΟΣ: ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ) Αθανάσιος Πολύζος

ΜΕΛΟΣ: ΕΠΟΠ Λχίας (ΠΖ-ΕΥ) Βασίλειος Κόλλιας