ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτριος Χαλάστρας
Αντιπρόεδρος: Απόστολος Μαρκοστάμος
Γενικός Γραμματέας: Ιωάννης Κορίλλης
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κοσιώνης
Ταμίας: Νικόλαος Συμεωνίδης
Μέλος: Μάριος Τοπαλίδης
Μέλος: Φώτιος Πλασταράς

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βασίλειος Τσώλης

Μέλος: Αθανάσιος Πολύζος

Μέλος: Θεόδωρος Καλαμπάκος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Καρτσώνη

Γεώργιος Κατσινίκας