ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πρόεδρος: Δημήτριος Χαλάστρας
Αντιπρόεδρος: Κωνσταντίνος Ιντζέλης
Γενικός Γραμματέας: Απόστολος Μαρκοστάμος
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας: Δημήτριος Κοσιώνης
Ταμίας: Νικόλαος Συμεωνίδης
Μέλος: Μάριος Τοπαλίδης
Μέλος: Ιωάννης Κορίληλς

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Βασίλειος Τσώλης

Μέλος: Φώτιος Πλασταράς

Μέλος: Θεόδωρος Καλαμπάκος

ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Ελένη Καρτσώνη

Αθανάσιος Πολύζος