Ορλάνδου 9, Αρτα

pasysek1@gmail.com

Δημήτριος Χαλάστρας, 6932467666

Απόστολος Μαρκοστάμος , 6976021133 (*721133)

Ιωάννης Κορίλλης, 6977242188