Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών

Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

 

Αρ. πρωτ.: 11/2015

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email: pasysek1@gmail.com

Άρτα, 09 Δεκεμβρίου 2015


ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


ΘΕΜΑ: Απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου  Γ.Ν. Άρτας (Δημιουργία Τράπεζας Αίματος)

ΣΧΕΤ:α. Αρ. πρωτ.8/16-11-2015 Έγγραφο του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.

            β. Πράξη 50/3-12-2015 Απόφαση Δ.Σ. Γ.Ν.Άρτας

            γ. Αρ. πρωτ. 20047/9-12-2015 Έγγραφο Γ.Ν.Άρτας/Τμήμα Αιμοδοσίας


Στην Άρτα σήμερα 9 Δεκεμβρίου 2015 και μετά από έγγραφο του Συνδέσμου με αρ. πρωτ.  8/16-11-2015, προς το Γ.Ν.Άρτας/Τμήμα Αιμοδοσίας, δημιουργήθηκε Τράπεζας Αίματος Πανελλήνιας Εμβέλειας με την επωνυμία ¨Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)¨.

Την εισήγηση στο Διοικητικό Συμβούλιο, όπου και αποφάσισε ομόφωνα τη δημιουργία Τράπεζας Αίματος με την επωνυμία ¨Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)¨ στο Γ.Ν.Άρτας, έκανε ο Διοικητής του Γ.Ν.Άρτας κ. Κατσακιώρης Νικόλαος, μετά από έγγραφο
της Διευθύντριας κλάδου γιατρών ΕΣΥ κ. Παππάς Ελένης του τμήματος Αιματολογικό - Αιμοδοσίας.


Τη διαχείριση της Τράπεζας Αίματος θα έχουν, ο Πρόεδρος του Συνδέσμου κ. Δημήτριος Χαλάστρας και ο Γενικός Γραμματέας κ. Απόστολος Μαρκοστάμος, σε συνεργασία με το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γ.Ν.Άρτας. Η παραχώρηση του αίματος θα γίνεται σε μέλη του Συνδέσμου, συγγενικών προσώπων αυτών και λοιπούς συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη από αίμα ανά την Ελλάδα.

Τα μέλη του Συνδέσμου, όπως επίσης και οποιοσδήποτε άλλος επιθυμεί να δώσει αίμα, μπορεί μεμονωμένα να μεταβεί σε οποιοδήποτε Τμήμα Αιμοδοσίας Δημοσίου Νοσοκομείου, προς ενίσχυση της τράπεζας αίματος με την επωνυμία ¨ΠανελλήνιοςΣύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)¨. 
 

Δεσμευόμαστε σε μελλοντικές διοργανώσεις ομαδικής αιμοδοσίας ανά την Ελλάδα. Για οποιαδήποτε πληροφορία επιθυμείται στη διάθεσή σας.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Επχίας (ΜΧ-ΕΥ)

6937348052

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Απόστολος Μαρκοστάμος

Ανθλγός (ΥΓ)

6976021133