2016-01-11 05:39

Διοικητικά και άλλα ευεργετικά μέτρα για τους εν ενεργεία Στρατιωτικούς.pdf

Κρίση σωματικής ικανότητας.pdf

Μειωμένο ωράριο εν ενεργεία Στρατιωτικών.pdf

Περί χορήγησης αδείας 30 ημερών στους εν ενεργεία Στρατιωτικούς που επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο ΑμεΑ.pdf

Περί χορήγησης άδειας πέραν της κανονικής για τους εν ενεργεία Στρατιωτικούς.pdf

Περί απαλλαγής 24ωρης υπηρεσίας για τους εν ενεργεία Στρατιωτικούς που επιμελούνται τέκνο ή σύζυγο ΑμεΑ με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.pdf

Χορήγηση αδείας 30 ημερών λόγω ΑμεΑ.pdf