Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών  Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο  Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας - εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email: pasysek1@gmail.com

  

Αρ. πρωτ.: 30/2017

             Άρτα, 09 Μαΐου 2017


  


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μετά από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.), αποφασίστηκε η συνεργασία με την νομική εταιρία ¨Ο Συνήγορος του Ενστόλου¨.


Η εταιρία απαρτίζεται από δικηγόρους με πλήρη γνώση του νομικού πλαισίου σε όλα τα θέματα και κυρίως στα θέματα υγείας. Θα παρέχει την υποστήριξη της σε κάθε είδους ανάγκη νομικής φύσεως που θα προκύπτει στον Σύνδεσμο αλλά και σε όποιο από τα μέλη του επιθυμεί, σαν φυσικό πρόσωπο και με έκπτωση κατά περίπτωση.


Τα στοιχεία επικοινωνίας με την εταιρία είναι τα εξής:

Τηλ.: σταθερό: 210-244-5186 και κινητό: 698-731-8178
Δνση: Λεωφ. Δημοκρατίας 29 - Αχαρνές - Αττική ΤΚ 13675
email: info@militarylegalfirm.gr


Σύμβουλος του Συνδέσμου, θα είναι ο Διευθυντής της εταιρίας ¨Ο Συνήγορος του Ενστόλου¨ κ. Ηλίας Γκρίτσης (τηλ. 6987318178).
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ)

6937348052

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Απόστολος Μαρκοστάμος

Ανθλγός (ΥΓ)

6976021133