Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών  Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο  Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας - εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email: pasysek1@gmail.com

  

ΠΡΟΣ:      ΑΝΥΕΘΑ κ. Πάνο Ρήγα                                                                                                           Αρ. πρωτ.: 31/2019     

                 Πρόεδρο Ε.Σ.Α.μεΑ. κ. Ιωάννη Βαρδακστάνη                                                                      Άρτα, 26 Ιουνίου 2019

    

 ΘΕΜΑ:     Επίλυση θεμάτων μελών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν μέλος με αναπηρία     
ΣΧΕΤ:     
α. Υπουργική Απόφαση ΦΕΚ 2335/18-06-2019

                β. Έγγραφο με αρ. πρωτ: 22/05-03-2019 του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

                γ. Έγγραφο με αρ. πρωτ: 491/14-03-2019 της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) σύμφωνα με το (β) σχετικό, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Ευάγγελο Αποστολάκη, στον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.) κ. Ιωάννη Βαρδακαστάνη και προς τον Συνήγορο του Πολίτη, όπου και ζητούσε τα κάτωθι:

- Ζευγάρι Στρατιωτικών όπου έχουν δύο ή περισσότερα τέκνα ΑμεΑ, να απολαμβάνουν τα ευεργετήματα της παρ. 3β του άρθρ.2 και οι δυο γονείς, διότι οι ανάγκες φροντίδας και προσοχής αυξάνονται λόγω των προβλημάτων υγείας των τέκνων.

- Στρατιωτικοί που έχουν την επιμέλεια γονέα ΑμεΑ με δικαστική απόφαση, να απαλλάσσονται όλων των υπηρεσιών, καθώς επίσης και των ασκήσεων, εφόσον η απαλλαγή τους είναι δυνατή, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως. Σε περίπτωση εφαρμογής κυλιόμενου ωραρίου, να έχουν δικαίωμα επιλογής του χρόνου εργασίας.

- Στρατιωτικοί που έχουν την επιμέλεια αδελφού/ης ΑμεΑ με δικαστική απόφαση, να εκτελούν υπηρεσίες που δεν απαιτούν διανυκτέρευση και σε περίπτωση που δεν υφίστανται τέτοιες, να απαλλάσσονται. Να συμμετέχουν στις ασκήσεις μόνο εάν αυτό επιβάλλεται και είναι αναγκαίο, ως εκ της φύσεως των καθηκόντων τους και της ασκήσεως.

- Στρατιωτικοί ο οποίοι είναι διαζευγμένοι με ιδιώτη σύζυγο και έχουν τη γονική μέριμνα τέκνου ΑμεΑ, να απαλλάσσονται των υπηρεσιών και να μετέχουν στις ασκήσεις μόνο εφόσον το επιθυμούν.


Μετά από διεργασίες του Συνδέσμου με τον Πρόεδρο της Ε.Σ.Α.μεΑ., η Ε.Σ.Α.μεΑ. αναγνώρισε τον Πανελλήνιο Σύνδεσμο Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) ως τον μοναδικό νόμιμο Πανελλήνιο φορέα στις Ένοπλες Δυνάμεις που ασχολείται με την υγεία, την πρόνοια, τα άτομα με αναπηρία και τα μέλη
αυτών.


Σύμφωνα με το (γ) σχετικό και μετά από παρέμβαση του Συνδέσμου σύμφωνα με το (β) σχετικό, η Ε.Σ.Α.μεΑ. απέστειλε έγγραφο στον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Πάνο Ρήγα, με θέμα ¨Υπόμνημα της Ε.Σ.Α.μεΑ. για την επίλυση θεμάτων που αφορούν τις οικογένειες μελών των Ενόπλων Δυνάμεων που έχουν μέλος με αναπηρία¨.


Ο Σύνδεσμος και σύμφωνα με το (α) σχετικό, είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι ο Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Άμυνας κ. Παναγιώτης Ρήγας δέχθηκε τις προτάσεις της Ε.Σ.Α.μεΑ. μέσω του Συνδέσμου. Ο Πρόεδρος και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Συνδέσμου, ευχαριστεί θερμά τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας για την ευαισθητοποίησή του προς τα άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ), όπως επίσης και τον Πρόεδρο της Εθνικής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ) για την τόσο σημαντική του παρέμβαση.


Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ)

6932467666

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ιωάννης Κορίλλης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6977242188