Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών  Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο  Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας - εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email: pasysek1@gmail.com


                   

 

 

 

 

 

          ΠΡΟΣ:    ΥΠΕΘΑ κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

                        ΥΦΕΘΑ: κ. Αλκιβιάδη Στεφανή                                                                                     Αρ.πρωτ:40/2019

                                                                                                                                                    Άρτα, 28 Σεπτεμβρίου 2019

                     ΓΕΕΘΑ Πτέραρχο κ. Χρήστο Χριστοδούλου

      ΚΟΙΝ:     ΓΕΣ Αντιστράτηγο κ. Γεώργιο Καμπά

                   ΓΕΝ Αντιναύαρχο κ. Νικόλαο Τσούνη

                    ΓΕΑ Αντιπτέραρχο κ. Γεώργιο Μπλιούμη

                          


  

      ΘΕΜΑ:  Χορήγηση Μηνιαίου Επιδόματος Γραφείου λόγω Ανικανότητας Ένεκα  Παθήματος στην Υπηρεσία

 

      ΣΧΕΤ:    α. Ν. 3554/ΦΕΚ Α΄ 80/16-4-2007(άρθ. 1 παρ. 5)

                    β. Ν. 3938/ΦΕΚ Α΄61/31-3-2011(άρθ. 16 παρ. 1)

                    γ. Ν. 4472/ΦΕΚ Α΄74/19-5-2017 (άρθ. 127 παρ. στ)

                    δ. ΚΥΑ 6199 Φ.514.2/2018/ΦΕΚ Β΄ 15/11-1-2018 (Π.Σ)

                    ε. ΚΥΑ 6002/18/10-α/ΦΕΚ Β΄ 94/23-1-2018 (ΕΛ.ΑΣ)

                    στ. ΚΥΑ2822.10/4885/2018/ΦΕΚ Β΄ 180/26-1-2018 (Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ)

 

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ και Αρχηγοί των Επιτελείων.

 

Το μηνιαίο επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας ένεκα παθήματος στην υπηρεσία άρχισε να καταβάλλεται από το 2007 σύμφωνα με το (α) σχετικό άρθρο 1 παρ. 5 και ανερχόταν στο πόσο των 100€. Εν συνεχεία το 2011 το επίδομα διαμορφώθηκε στο ποσό των 300€ σύμφωνα με το (β) σχετικό άρθρο 16 παρ. 1.

 

Σύμφωνα με το (γ) σχετικό άρθρο 127 παρ. στ, ορίζεται ότι το επίδομα γραφείου λόγω ανικανότητας παθήματος στην υπηρεσία παρέχεται σε όλα τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας και εξακολουθεί να καταβάλλεται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και το ύψος του επιδόματος έχει διαμορφωθεί σύμφωνα με το (β) σχετικό.

 

Το 2018 εκδόθηκαν κοινές υπουργικές αποφάσεις σύμφωνα με τα (δ), (ε) και (στ) σχετικά ΜΟΝΟ για τα Στελέχη της Ελληνικής Αστυνομίας (Αστυνομικούς, Συνοριακούς Φύλακες, Ειδικούς Φρουρούς), Πυροσβεστικού Σώματος και του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής.

 

Ο Σύνδεσμος όντας γνώστης της πορείας και της τύχης του επιδόματος, γνωρίζει από την πρώτη στιγμή ότι Στέλεχος των Ενόπλων Δυνάμεων έχει διεκδικήσει και έχει δικαιωθεί στο Διοικητικό Πρωτοδικείο. Στις 21 Οκτωβρίου 2019 αναμένουμε υπόθεση εκδίκασης του επιδόματος στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ο Σύνδεσμος εκφράζει την έμπρακτη συμπαράστασή του, παρακολουθώντας στενά και από την πρώτη στιγμή, έχοντας στα χέρια του τα απαραίτητα εκείνα έγγραφα σχετικά με την υπόθεση.

 

Κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ και Αρχηγοί των Επιτελείων, μετά από τόσες αναβολές στο Συμβούλιο της Επικρατείας ευελπιστούμε ότι δεν υπάρχει σκοπιμότητα τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να μην παίρνουν το επίδομα. Για λόγους ισονομίας και όχι διάκρισης, παρακαλούμε για τη δική σας μέριμνα.

 

                                                Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ)

6932467666                                                                                           

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ιωάννης Κορίλλης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6977242188