Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών  Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο  Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας 

Εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com, Email: pasysek1@gmail.com

 
 
 
                           
 

                                                                                                                                                                        Αρ. πρωτ.: 60/2019

                                                                                                                                                              Άρτα, 16 Νοεμβρίου 2019

 
 
 
 

 

ΘΕΜΑ:    Επίδομα Αεροθεραπείας στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων που πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου (ΧΝΑΤΣ)

 

ΣΧΕΤ:      Υπ΄ αριθμ.: 50/18-10-2019 Έγγραφο του ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.

 
 

Σύμφωνα με το σχετικό, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) ζητούσε τη μέριμνα για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων τα οποία πάσχουν από Χρόνια Νεφρική Ανεπάρκεια Τελικού Σταδίου (ΧΝΑΤΣ), όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες.

 

Ο Σύνδεσμος ενημερώνει τα αξιότιμα μέλη του, σε συνέχεια επιστολής η οποία περιήλθε στο Σύνδεσμο από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή, η οποία αναφέρει επιγραμματικά: Για τη χορήγηση του επιδόματος (αεροθεραπείας) μελετάται και έχει ήδη δρομολογηθεί η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου.

 

Ο Σύνδεσμος ευελπιστεί ότι η αλλαγή του θεσμικού πλαισίου δεν θα καθυστερήσει.

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

                                                Ο Πρόεδρος                                                                 Ο Γενικός Γραμματέας

 

 

                                         ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ)                                                             ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

                                          Δημήτριος Χαλάστρας                                                            Ιωάννης Κορίλλης

                                                6932467666                                                                        69877242188