Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών  Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

Νόμιμα αναγνωρισμένο  Σωματείο με την υπ΄αριθμ. 18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας - εγγεγραμμένο στο ειδικό βιβλίο Σωματείων του Πρωτοδικείου Άρτας με αριθμό: 893/2015

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email: pasysek1@gmail.com

  

Αρ. πρωτ.: 27/2018

             Άρτα, 10 Μαρτίου 2018

 Το Σάββατο 10 Μαρτίου 2018, στα γραφεία του Συνδέσμου πραγματοποιήθηκε από τον απερχόμενο Πρόεδρο κ. Δημήτριο Χαλάστρα απολογισμός της τριετίας 2015-2017 όπου και εγκρίθηκε ομόφωνα, καθώς και ο οικονομικός απολογισμός από τον απερχόμενο Ταμία κ. Νικόλαο Συμεωνίδη.


Σύμφωνα με το άρθρο 13 του καταστατικού, ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) προέβη σε εκλογές για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Εξελεγκτικής Επιτροπής, με φυσική παρουσία των μελών και με ηλεκτρονική ψηφοφορία (email).


Από τις εκλογές που διεξήχθησαν αναδείχθηκαν οι κάτωθι:

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

1. Δημήτριος Χαλάστρας - Πρόεδρος

2. Κωνσταντίνος Ιντζέλης - Αντιπρόεδρος

3. Απόστολος Μαρκοστάμος - Γενικός Γραμματέας

4. Δημήτριος Κοσιώνης - Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας

5. Νικόλαος Συμεωνίδης - Ταμίας

6. Μάριος Τοπαλίδης - Μέλος

7. Ιωάννης Κορίλλης - Μέλος

Για την Εξελεγκτική Επιτροπή

1. Βασίλειος Τσώλης - Πρόεδρος

2. Φώτιος Πλασταράς - Μέλος

3. Θεόδωρος Καλαμπάκος - Μέλος

Αναπληρωματικοί

1. Ελένη Καρτσώνη

2. Αθανάσιος Πολύζος 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΕΥ)

6932467666

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Απόστολος Μαρκοστάμος

Ανθλγός (ΥΓ)

6976021133