Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών

Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

 


Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email: pasysek1@gmail.com

Άρτα, 12 Δεκεμβρίου 2015

Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανελλήνιου Συνδέσμου Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης, επισκέφτηκαν το χριστουγεννιάτικο bazzar του ¨χαμόγελου του παιδιού¨ την 12 Δεκεμβρίου 2015, το οποίο έλαβε χώρα στην αίθουσα ¨Σκουφά¨ της Άρτας.
Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Επχίας (ΜΧ-ΕΥ)

6937348052

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

 

Απόστολος Μαρκοστάμος

Ανθλγός (ΥΓ)

6976021133