Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών

Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

 

Αρ. πρωτ.: 1/2016

Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com

Email:pasysek1@gmail.com

Άρτα, 9 Ιανουαρίου 2016