Ο Σύνδεσμος απευθύνεται διακλαδικά στους συναδέλφους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στους ελαφράς υπηρεσίας-υπηρεσίας γραφείου-υπηρεσίας ξηράς-υπηρεσίας εδάφους.
Σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια.
Σε συναδέλφους με συζύγους και τέκνα με προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα μέλη όλων των παραπάνω.

Παρασκευή, Οκτωβρίου 09, 2020

Επιστολή του ΠΑΣΥΣΕΚ προς ΥΠΕΘΑ για Άνιση Μεταχείριση Στελεχών Ειδικής Κατάστασης


ΠΡΟΣ:

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Αρ. πρωτ.:56/2020

Άρτα, 9 Οκτωβρίου 2020

 

 

         

ΚΟΙΝ:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

                    


 

 

 

ΘΕΜΑ:

Άνιση Μεταχείριση Στελεχών Ειδικής Κατάστασης

 

ΣΧΕΤ:

ΝΔ 1400/1973

 

 

Αξιότιμε κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ,

 

Με την παρούσα επιστολή, θα θέλαμε να σας γνωστοποιήσουμε την άνιση μεταχείριση προσωπικού που υφίστανται Στελέχη που ανήκουν στην Ειδική Κατάσταση, του Γενικού Επιτελείου Στρατού (ΓΕΣ) και του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας (ΓΕΑ).

 

Συγκεκριμένα, Στέλεχος το οποίο ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Στρατού (ΓΕΣ) κρίθηκε Ελαφράς Υπηρεσίας μετά από ατύχημα. Για το περιστατικό του ατυχήματος του διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προς βεβαίωση των συνθηκών και αιτιών του τραυματισμού του. Το πόρισμα αυτής αναφέρει ότι τελούσε σε υπηρεσία, ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής. Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 14 του ΝΔ 1400/73 αναφέρεται το εξής: Υπηρεσία Γραφείου είναι κατάστασις του εν ενεργεία μονίμου Αξιωματικού, όστις, συνέπεια τραύματος, ληφθέντος εν διατεταγμένη υπηρεσία, είναι ανίκανος δια πάσαν άλλην υπηρεσίαν πλην της τοιαύτης γραφείου. Εν συνεχεία, σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ και βάση του σχετικού το εν λόγω Στέλεχος μεταφέρθηκε στην κατάσταση της Υπηρεσίας Γραφείου.

 

Επίσης, Στέλεχος το οποίο ανήκει στο Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας (ΓΕΑ) κρίθηκε Υπηρεσία Εδάφους μετά από ατύχημα. Για το περιστατικό του ατυχήματος του διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προς βεβαίωση των συνθηκών και αιτιών του τραυματισμού του. Το πόρισμα αυτής αναφέρει ότι τελούσε σε υπηρεσία, ήταν σε διατεταγμένη υπηρεσία και εξαιτίας αυτής. Εν συνεχεία το Στέλεχος υπέβαλε υπηρεσιακή αναφορά, ζητώντας να μεταφερθεί στην κατάσταση Υπηρεσίας Γραφείου σύμφωνα με το πόρισμα της ΕΔΕ και το Γενικό Επιτελείο Αεροπορίας του απάντησε ότι δεν προβλέπεται διαδικασία μεταφοράς από μία κατάσταση σε άλλη.

 

Κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, παρακαλούμε όπως επιληφθείτε προσωπικά επί του θέματος για να αρθεί η κατάφορη αδικία ως προς το Στέλεχος του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, έτσι ώστε να δημιουργηθεί το αίσθημα ίσης μεταχείρισης στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης που υπόκεινται στον ανωτέρω νόμο.

 

Τα στοιχεία των Στελεχών όπου και προαναφέρονται, βρίσκονται μετά από εξουσιοδότηση των ιδίων στα χέρια του Συνδέσμου και θα δοθούν σε εσάς όποτε και αν μας ζητηθεί.

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ – ΥΓ)

6932467666

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ιωάννης Κορίλλης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6977242188