Ο Σύνδεσμος απευθύνεται διακλαδικά στους συναδέλφους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στους ελαφράς υπηρεσίας-υπηρεσίας γραφείου-υπηρεσίας ξηράς-υπηρεσίας εδάφους.
Σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια.
Σε συναδέλφους με συζύγους και τέκνα με προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα μέλη όλων των παραπάνω.

Σάββατο, Οκτωβρίου 03, 2020

Επιστολή του ΠΑΣΥΣΕΚ προς ΥΠΕΘΑ και ΕΣΑμεΑ με θέμα Μεταθέσεις Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής ΚατάστασηςΠΡΟΣ:

Υπουργό Εθνικής Άμυνας

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας

Αρ. πρωτ.:55/2020

Άρτα, 3 Οκτωβρίου 2020

 

 

         

ΚΟΙΝ:

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

 

 

 

                         

 

 

 

 

ΘΕΜΑ:

Μεταθέσεις Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης

 

ΣΧΕΤ:

α.

β.

γ.

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 23/14-06-2020/ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.

Υπ΄ αριθμ. πρωτ. 48/04-08-2020/ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.

Ν 3257/2004 (ΦΕΚ 143 Α΄)

 

Αξιότιμοι κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας,

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.), παρακολούθησε στενά την ολοκλήρωση των τακτικών και εκτάκτων μεταθέσεων των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων για το έτος 2020.

 

Ο Σύνδεσμος, κατά τη διάρκεια των μεταθέσεων έγινε αποδέκτης προβλημάτων Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης (Ελαφράς Υπηρεσίας – Υπηρεσίας Εδάφους – Υπηρεσίας Ξηράς ή με σύζυγο – τέκνο ΑμεΑ), με θέμα μεταθέσεις εκτός φρουράς επιθυμίας.

 

Συγκεκριμένα παραδείγματα Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σας αναφέραμε με επιστολή μας σύμφωνα με τα (α) και (β) σχετικά, όπου μετά λύπης μας δεν λάβαμε καμία απάντηση και φυσικά ουδέποτε δυστυχώς πήρατε θέση περί αυτού. Αναφερθήκαμε ενδεικτικά σε περιπτώσεις δύο (2) Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης, όπου και εξουσιοδότησαν τον Σύνδεσμο ώστε να σας ενημερώσουμε ονομαστικά, για το πρόβλημα όπου και αντιμετωπίζουν.

 

Όπως σας αναφέραμε και προηγουμένως, οι δύο (2) περιπτώσεις των Στελεχών στα (α) και (β) σχετικά, δεν είναι οι μοναδικές. Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης, ήρθαν αντιμέτωποι στις μεταθέσεις 2020 με μετάθεση εκτός της επιλογής τους.

 

Θα θέλαμε για μια ακόμη φορά να σας υπενθυμίσουμε το πλαίσιο όπου διέπει τις κατηγορίες αυτών των Στελεχών. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 15 του (γ) σχετικού αναφέρεται: Οι Αξιωματικοί, Ανθυπασπιστές και Μόνιμοι Υπαξιωματικοί των Ειδικών Καταστάσεων των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως αυτές προσδιορίζονται στα άρθρα 14, 14α, 15 και 16 του Ν.Δ 1400/1973 (ΦΕΚ 114 Α΄), αμέσως μετά την ένταξή τους σε ειδική κατάσταση τοποθετούνται στη φρουρά επιθυμίας τους. Μετάθεση στελέχους ειδικής κατάστασης εκτός της φρουράς της αρχικής επιθυμίας μπορεί να πραγματοποιηθεί μετά από αίτησή του μόνο για λόγους που σχετίζονται άμεσα με την κατάσταση της υγείας του και μετά από γνωμάτευση της οικείας υγειονομικής επιτροπής.

 

Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης όπου και ήρθαν αντιμέτωποι με μετάθεση εκτός της επιλογής τους, σε τηλεφωνική επικοινωνία όπου και είχαν με τους χειριστές των μεταθέσεων στα ανάλογα επιτελικά γραφεία, οι απαντήσεις των χειριστών ήταν εκτός του νόμου όπου και διέπει τα Στελέχη αυτής της κατηγορίας.

 

Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης ως το μοναδικό αναγνωρισμένο Σωματείο Πανελλαδικά στις Ένοπλες Δυνάμεις, για τα άτομα με αναπηρία, χρόνιες παθήσεις και μελών αυτών με αναπηρία, ζητεί όπως πάρετε θέση για τις μεταθέσεις όπου και πραγματοποιούνται σε στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης. Επίσης ζητούμε όπως μας ενημερώσετε αν έχει αλλάξει ο νόμος όπου διέπει τις εν λόγω κατηγορίες Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης εάν δεν έχει αλλάξει κάτι στο νομικό πλαίσιο, οι χειριστές των μεταθέσεων στα επιτελικά γραφεία πράττουν κατά το δοκούν ή με εντολή ανωτέρου τους;

 

Κύριε Υπουργέ και κύριε Υφυπουργέ, παρακαλούμε όπως πάρετε θέση περί αυτής της επιστολής του Συνδέσμου, ώστε να ενημερωθούν τα Στελέχη των Ενόπλων Ειδικής Κατάστασης ανά την Ελλάδα, διότι όπως γνωρίζετε αναφερόμαστε σε συνΑΝΘΡΩΠΟΥΣ μας με προβλήματα υγείας. Ήδη αυτοί οι άνθρωποι ανεβαίνουν καθημερινά το δικό τους Γολγοθά, ώστε να έρχονται αντιμέτωποι και από τη μη στήριξη της Υπηρεσίας.

 

Σας ενημερώνουμε ότι η εν λόγω επιστολή, κοινοποιείται στην Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, καθώς είναι το αρμόδιο τριτοβάθμιο όργανο για κάθε θέμα που αφορά τα Άτομα με Αναπηρία στην Ελλάδα.

 

Είμαστε στη διάθεση σας για κάθε ενημέρωση.

 

 

 

 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ – ΥΓ)

6932467666

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ιωάννης Κορίλλης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6977242188