Ο Σύνδεσμος απευθύνεται διακλαδικά στους συναδέλφους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στους ελαφράς υπηρεσίας-υπηρεσίας γραφείου-υπηρεσίας ξηράς-υπηρεσίας εδάφους.
Σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια.
Σε συναδέλφους με συζύγους και τέκνα με προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα μέλη όλων των παραπάνω.

Τρίτη, Αυγούστου 04, 2020

Επιστολή του ΠΑΣΥΣΕΚ με θέμα Συντάξεις Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με τέκνο ΑμεΑΠΡΟΣ:

Πίνακας Αποδεκτών

Αρ. πρωτ.:48/2020

Άρτα, 4 Αυγούστου 2020

 

                         

 

 

 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Συντάξεις Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων με τέκνο ΑμεΑ


ΣΧΕΤ:   Ν.3865/2010                  

                       

         

           Αξιότιμοι κύριοι.

 

        Σας αναφέρουμε ότι για όλο τον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, ισχύει διάταξη του ως άνω σχετικού Νόμου (Κεφάλαιο Δεύτερο/άρθρο 6/παρ. 7α), όπου αναφέρει: «όσοι έχουν ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά αρκεί η συμπλήρωση του πεντηκοστού (50ου) έτους ηλικίας τους εφόσον έχουν εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία».

 

        Σε σχετική ερώτηση Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων στον ΕΦΚΑ (πρώην Γενικό Λογιστήριο του Κράτους) επί του θέματος για το αν ανήκουν στην κατηγορία του ανωτέρου νόμου, η απάντηση ήταν πώς κάτι τέτοιο δεν τυγχάνει εφαρμογής για τους Στρατιωτικούς και εν γένει για τους Ένστολους.

 

          Γνωρίζοντας την ευαισθησία της Κυβέρνησης και προσωπικά του Πρωθυπουργού       κ. Κυριάκου Μητσοτάκη για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις, παρακαλούμε για την τροποποίηση της σχετικής διάταξης του Νόμου, έτσι ώστε και τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων να έχουν το ίδιο δικαίωμα και να αισθάνονται ίσοι όπως όλοι οι Έλληνες πολίτες και να αποστρατεύονται με αίτησή τους με δικαίωμα άμεσης συνταξιοδότησης, όπως αυτό υφίσταται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα σύμφωνα με το σχετικό.

 

         Κατόπιν των παραπάνω, ο Σύνδεσμος προτείνει την τροποποίηση του Ν. 3865/2010 άρθρο 6 (παρ. 7α) ως εξής: «προκειμένου για όσους έχουν ανίκανα για κάθε βιοποριστική εργασία παιδιά, να τυγχάνει εφαρμογής και για τα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, εφόσον έχουν συμπληρώσει εικοσιπενταετή (25ετή) πλήρη πραγματική συντάξιμη υπηρεσία».

 

            Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

 


 

Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

 

Δημήτριος Χαλάστρας

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΥΓ)

6932467666

Ο Γενικός Γραμματέας

 

Ιωάννης Κορίλλης

ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)

6977242188

 


 

Πίνακας αποδεκτών

Πίνακας για ενέργεια

Υπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Νικόλαο Παναγιωτόπουλο

Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Ιωάννη Βρούτση

Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας κ. Αλκιβιάδη Στεφανή

Βουλευτές Υποεπιτροπής της Βουλής για τα θέματα Ατόμων με Αναπηρία

Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)

Πίνακας για ενημέρωση

Γραφείο Πρωθυπουργού της χώρας