Ο Σύνδεσμος απευθύνεται διακλαδικά στους συναδέλφους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στους ελαφράς υπηρεσίας-υπηρεσίας γραφείου-υπηρεσίας ξηράς-υπηρεσίας εδάφους.
Σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια.
Σε συναδέλφους με συζύγους και τέκνα με προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα μέλη όλων των παραπάνω.

Τρίτη, Απριλίου 14, 2020

Κατεπείγον Επιστολή του ΠΑΣΥΣΕΚ προς ΥΠΕΘΑ για τον κορωνοϊό COVID-19

ΠΡΟΣ:
Πίνακας Αποδεκτών
Αρ. πρωτ.:37/2020
Άρτα, 14 Απριλίου 2020
ΘΕΜΑ: Νέες διευκρινιστικές οδηγίες βάση της νέας Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις στα Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων

             ΣΧΕΤ: Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84)                    Αξιότιμε κύριε Υπουργέ, κύριε Υφυπουργέ, κύριε Γενικέ Γραμματέα και Αρχηγοί των Επιτελείων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας.

                  Ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.) χαιρετίζει την νέα Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ 84) της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, όπου υπάρχει ειδική μνεία για τα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις.

                 Συγκεκριμένα το άρθρο 8 του σχετικού, περί αδείας ειδικού σκοπού αναφέρει: Η περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 4 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α΄ 55), όπως αυτή κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α΄ 76), αντικαθίσταται ως εξής: «δ. Σε περίπτωση που εργάζεται μόνο ένας εκ των δύο γονέων, τότε αυτός δεν μπορεί να κάνει χρήση της άδειας ειδικού σκοπού, εκτός και αν ο γονέας που δεν εργάζεται νοσηλεύεται για οποιονδήποτε λόγο ή νοσεί από τον κορωνοϊό COVID-19 ή είναι άτομο με αναπηρία (ΑμεΑ) με ποσοστό 67% και άνω, σύμφωνα με απόφαση αρμόδιας υγειονομικής επιτροπής σε ισχύ ή λαμβάνει αναπηρικό επίδομα από τον Οργανισμό Προνοιακών Επιδομάτων και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (Ο.Π.Ε.Κ.Α.) ή σύνταξη αναπηρίας».

                Επίσης το άρθρο 73 του σχετικού, περί ατόμων με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις αναφέρει: Κατά την εφαρμογή των έκτακτων μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, οι αρμόδιες αρχές και τα όργανα ελέγχου οφείλουν να μεριμνούν για την παροχή κάθε διευκόλυνσης στα άτομα με αναπηρία και χρόνιες παθήσεις για την εξυπηρέτηση των αναγκών τους. Η παρούσα υπερισχύει κάθε αντίθετης, γενικής ή ειδικής, διάταξης.

              Παρακαλούμε για την άμεση έκδοση σχετικών οδηγιών – διαταγών ώστε να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος, προς ανακούφιση των Στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων Ειδικής Κατάστασης, ώστε να γίνει πράξη το «Μένουμε Σπίτι» και γι΄αυτούς τους συναδέλφους - συνανθρώπους μας και ας τους προφυλάξουμε βάση του σχετικού (άρθρο 8 και άρθρο 73).

              Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.
Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Πρόεδρος

Δημήτριος Χαλάστρας
ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ-ΥΓ)
6932467666

Ο Γενικός Γραμματέας

Ιωάννης Κορίλλης
ΕΜΘ Αλχίας (ΜΧ)
6977242188
Πίνακας αποδεκτών
Πίνακας για ενέργεια
Υπουργό Εθνικής Άμυνας
Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας
Γενικό Γραμματέα Υπουργείου Εθνικής Άμυνας
ΑΓΕΕΘΑ, ΑΓΕΣ, ΑΓΕΝ, ΑΓΕΑ
Πίνακας για ενημέρωση
Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία (Ε.Σ.Α.μεΑ.)


Κατεπείγον Επιστολή του ΠΑΣΥΣΕΚ προς ΥΠΕΘΑ για τον κορωνοϊό COVID-19