Ο Σύνδεσμος απευθύνεται διακλαδικά στους συναδέλφους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς εν ενεργεία και εν αποστρατεία.
Στους ελαφράς υπηρεσίας-υπηρεσίας γραφείου-υπηρεσίας ξηράς-υπηρεσίας εδάφους.
Σε αυτούς που βρίσκονται σε μακρά αναρρωτική άδεια.
Σε συναδέλφους με συζύγους και τέκνα με προβλήματα υγείας, όπως επίσης και τα μέλη όλων των παραπάνω.

Παρασκευή, Ιουνίου 05, 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ


Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών
Ειδικής Κατάστασης (ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.)

Αρ. πρωτ.: 1/2015
Ηλεκτρονική διεύθυνση: www.pasysek.com
Email: pasysek1@gmail.com
Άρτα, 05 Ιουνίου 2015

                                         ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
          Σας γνωρίζουμε ότι με την υπ΄αριθμ.18/2015 Διαταγή του Ειρηνοδικείου Άρτας, ιδρύθηκε Σωματείο με την επωνυμία ¨Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στρατιωτικών Ειδικής Κατάστασης¨ και διακριτικό τίτλο ¨ΠΑ.ΣΥ.Σ.Ε.Κ.¨, με έδρα την Άρτα.
Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
1. Η ανάπτυξη συναδελφικών δεσμών μεταξύ των ένστολων Ελλήνων, εν ενεργεία και αποστράτων, οι οποίοι ανήκουν ή άνηκαν στην κατηγορία των στελεχών ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας γραφείου, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσία εδάφους ή μακρά αναρρωτική άδεια, δηλ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που ανήκουν σε Ειδική Κατάσταση και των στρατιωτικών που έχουν  συζύγους ή τέκνα με κάποια μορφής αναπηρία.
 2. Η ανάπτυξη και εξύψωση του επαγγελματικού, κοινωνικού και πολιτιστικού επιπέδου των ως άνω ένστολων Ελλήνων, εν ενεργεία και αποστράτων, οι οποίοι ανήκουν ή άνηκαν στην κατηγορία των στελεχών ελαφράς υπηρεσίας, υπηρεσίας γραφείου, υπηρεσίας ξηράς, υπηρεσία εδάφους ή μακρά αναρρωτική άδεια, δηλ. τα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και Σωμάτων Ασφαλείας που ανήκουν σε Ειδική Κατάσταση και των στρατιωτικών που έχουν  συζύγους ή τέκνα με κάποια μορφής αναπηρία.
3. Η βελτίωση, προστασία και προαγωγή της θέσης των ως άνω ένστολων Ελλήνων ως μελών του κοινωνικού συνόλου και εργαζομένων σε μια δημοκρατική και δικαιοκρατούμενη κοινωνία.
4. Η επικοινωνία και συνεργασία με ομοειδείς ενώσεις του εσωτερικού ή άλλων χωρών, με τον αυτονόητο περιορισμό που συνεπάγεται η υποστήριξη των αμυντικών αναγκών της Χώρας και της φύσης του επαγγέλματος.
5. Η μελέτη και υποβολή εισηγήσεων και προτάσεων αναφορικά με τη βελτίωση της υγείας, των συνθηκών εργασίας, της επιμόρφωσης, της απονομής σύνταξης, της αναγνώρισης των ποσοστών αναπηρίας και εν γένει ζητημάτων υγείας και κοινωνικής ασφάλισης σχετικά με την Υπηρεσία και τα αρμόδια Υπουργεία (Εθνικής Άμυνας - Υγείας) των μελών του, στρατιωτικών εν ενεργεία και  αποστράτων ελαφράς υπηρεσίας – υπηρεσίας γραφείου και των στρατιωτικών με συζύγους ή τέκνα με αναπηρία, χωρίς τη υπέρβαση των ορίων που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων.
6. Η προάσπιση της προσωπικής ελευθερίας, της αξιοκρατίας, της ελευθερίας της σκέψης, του λόγου, της ελεύθερης διακίνησης των ιδεών και των δημοκρατικών ελευθεριών των μελών του, υπό την αυτονόητη υποχρέωση αυστηρής τήρησης κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας και με τρόπο που σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.
7. Η ανάδειξη του ιστορικού και σύγχρονου ρόλου των Ένστολων Ελλήνων ως παράγοντα εγγύησης της εθνικής ανεξαρτησίας και εμπέδωσης του δημοκρατικού πολιτεύματος.
8. Η δημιουργία Ταμείου αλληλοβοηθείας και αλληλεγγύης προς αντιμετώπιση εκτάκτων και σοβαρών οικονομικών αναγκών των μελών του Σωματείου και των οικογενειών τους.         Για το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΟ                               ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

Δημήτριος Χαλάστρας                   Απόστολος Μαρκοστάμος 
ΕΜΘ Επχίας (ΜΧ-ΕΥ)                            Ανθλγός (ΥΓ)
6937348052                                     6976021133