ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΜΧ-ΕΥ) Δημήτριος Χαλάστρας
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΕΜΘ Ανθστής (ΥΓ-ΕΥ) Κωνσταντίνος Ιντζέλης
ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ανθυπολοχαγός (ΥΓ) Απόστολος Μαρκοστάμος
ΑΝΑΠΛ. ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΠΖ) Ελένη Καρτσώνη
ΤΑΜΙΑΣ: Υπλγός (ΑΠΖ) Νικόλαος Συμεωνίδης
ΜΕΛΟΣ: ΕΜΘ Ανθστής (ΕΜ-ΕΥ) Μάριος Τοπαλίδης
ΜΕΛΟΣ: Επισμηνίας Θεόδωρος Δαληδάνος

 

ΕΞΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανθυπολοχαγός (ΠΖ) Βασίλειος Τσώλης

ΜΕΛΟΣ: ΕΜΘ Αρχιλοχίας (ΜΧ-ΕΥ) Αθανάσιος Πολύζος

ΜΕΛΟΣ: ΕΠΟΠ Λοχίας (ΠΖ-ΕΥ) Βασίλειος Κόλλιας